C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjerna Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.


Course Image Metody Programowania 2017
Course Image Mimiker operating system

Na zajęciach będziemy kontynuować rozwój prostego systemu operacyjnego Mimiker.

Course Image Podstawy technologii Bitcoin

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z technologią bitcoin, przybliżenie zastosowanych rozwiązań, porównanie ich do już istniejących innych rozwiązań, analiza zalet i wad oraz granic możliwości takiej technologii, jak również zaznajomienie z kierunkami rozwoju dla bitcoina i technologii na tym bazujących. Opis przedmiotu.

Course Image Project + seminar: Compiler certification 2017

This course is a continuation of "Software foundations in Coq" and it offers a hands-on introduction to compiler certification in Coq. The course comprises two parts: a seminar at which students present both classical and most recent papers on compiler certification, and a group project aiming at developing (parts of) a certified compiler for a functional language with algebraic effects.

Javascript jest obecnie wyjątkowo popularnym językiem programowania. Jest wykorzystywany w bardzo wielu zastosowaniach: oprócz skryptów na stronach internetowych i aplikacji webowych stosuje się go do m.in. programowania usług sieciowych, zarządzania bazami danych, programowania aplikacji mobilnych, systemów wbudowanych. Coraz bardziej istotna staje się kwestia poprawności programów napisanych w Javascripcie, ponieważ powierza się im coraz częściej informacje poufne - np. bankowe, urzędowe, medyczne. Niestety, Javascript ze względu na swą naturę (brak typów, skomplikowana semantyka) sprzyja powstawaniu błędnych programów.

Celem seminarium jest zapoznanie się z formalnymi semantykami, systemami typów i analizami statycznymi opracowanymi dla języka Javascript.


Kurs z Syntezy mowy, z elementami syntezy dźwięku i analizy mowy

Kurs zajmujący się szukaniem sensu w tekstach.