Help with Search courses

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjerna Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.


Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z technologią bitcoin, przybliżenie zastosowanych rozwiązań, porównanie ich do już istniejących innych rozwiązań, analiza zalet i wad oraz granic możliwości takiej technologii, jak również zaznajomienie z kierunkami rozwoju dla bitcoina i technologii na tym bazujących. Opis przedmiotu.

This course is a continuation of "Software foundations in Coq" and it offers a hands-on introduction to compiler certification in Coq. The course comprises two parts: a seminar at which students present both classical and most recent papers on compiler certification, and a group project aiming at developing (parts of) a certified compiler for a functional language with algebraic effects.

Javascript jest obecnie wyjątkowo popularnym językiem programowania. Jest wykorzystywany w bardzo wielu zastosowaniach: oprócz skryptów na stronach internetowych i aplikacji webowych stosuje się go do m.in. programowania usług sieciowych, zarządzania bazami danych, programowania aplikacji mobilnych, systemów wbudowanych. Coraz bardziej istotna staje się kwestia poprawności programów napisanych w Javascripcie, ponieważ powierza się im coraz częściej informacje poufne - np. bankowe, urzędowe, medyczne. Niestety, Javascript ze względu na swą naturę (brak typów, skomplikowana semantyka) sprzyja powstawaniu błędnych programów.

Celem seminarium jest zapoznanie się z formalnymi semantykami, systemami typów i analizami statycznymi opracowanymi dla języka Javascript.


Kurs z Syntezy mowy, z elementami syntezy dźwięku i analizy mowy

Kurs zajmujący się szukaniem sensu w tekstach.