Pierwsze kolokwium będzie w okolicach połowy semestru, drugie pod koniec. Kolokwia będą trwały ok. 2 h. Na kolokwiach będą zadania sprawdzające znajomość definicji ("Podaj definicję przestrzeni liniowej") oraz proste zadania rachunkowe ("Oblicz wyznacznik", "Ile rozwiązań ma poniższy układ równań").

Last modified: Monday, 24 February 2020, 9:09 AM