Lista 14

Użyj programu wget do ściągnięcia do katalogu /var/tmp pliku

ii.uni.wroc.pl/static/obraz.7z

zawierającego obraz Debiana. Ściągnięty plik nazwij

debian-twoj_numer_indeksu.img.

Uruchom pobrany obraz poleceniem

qemu-system-i386 -hda /var/tmp/debian-twoj_numer_indeksu.img

lub podobnym. Po kilku chwilach powinien powitać cię tekstowy ekran logowania. Niestety, nie znasz hasła roota. Co za pech.

Znajdź w internecie informację o tym, jak zmienić hasło roota i zmień je. To dużo łatwiejsze, niż by się mogło wydawać.

Następnie uruchom system ponownie i zaloguj się na konto roota. Wykonaj skrypt get-password.py i zapisz jego wynik do pliku. Prześlij ten plik przez odpowiednie zadanie w systemie skos najpóźniej 3 lutego o 12. Zadanie jest warte 4 punkty.

Last modified: Friday, 3 February 2017, 11:57 AM