Lista 11

Lista 11, warta 4 punkty, będzie kontynuacją listy 10. W ramach tej listy trzeba będzie zrealizować zadania wyznaczone przez opiekuna zespołu, na przykład poprawić błędy, zaimplementować dodatkowe funkcjonalności albo zademonstrować coś w czasie pracowni. Termin wykonania: 6 dni roboczych (chyba, że będzie napisane inaczej).Last modified: Tuesday, 24 January 2017, 2:29 PM