Lista 12

Na liście 5 naprawialiśmy implementację algorytmu quicksort w prologu. Niestety, w  oryginalnym repozytorium wciąż jest zła wersja: https://github.com/korpo/quicksort !

W ramach tej listy należy:

  1. Utworzyć fork wspomnianego repozytorium i sklonować go na swój komputer, a następnie poprawić plik quicksort.pl, dopisując  w trzeciej linii:
    project_dedalus_quicksort([],[]).
  2. Stworzyć nowy komit oraz zrobić git push.
  3. Stworzyć pull request dotyczący dodania swojego komita do gałęzi master  ( https://github.com/korpo/quicksort/compare ).

Termin: 20 I, godzina 12:00, zadanie jest warte 3 punkty.

Zadanie bonusowe (od 3 do 15 punktów, w zależności od rozmiaru wkładu). Znajdź jakiś projekt open source (najlepiej na githubie i najlepiej z co najmniej kilkoma autorami) i weź aktywny udział w jego rozwoju, np. poprawiając jakiś błąd. Wyślij e-mail do prowadzącego swoją pracownię z opisem swojego wkładu. Jeśli robiłaś/robiłeś już coś podobnego wcześniej, wystarczy wysłać e-mail ze szczegółami.

Termin: koniec semestru.


Last modified: Tuesday, 10 January 2017, 1:05 PM