Course Image Algorytmy funkcjonalne i trwałe struktury danych 2016

Zajęcia I2.T (teoria informatyki). Zajęcia odbywają się we środy w godzinach 14:15–18:00 w sali 141. Wykład jest prowadzony według książki Chrisa Okasaki Purely Functional Data Structures, CUP 1999.

In this course will look at different techniques to acquire 3D models from images. During the course labs you will implement a 3D reconstruction pipeline, from 2D images to a 3D geometric model.

Course Image Content Delivery Networks i ewolucja Internetu (seminarium)

Seminarium odbywa się we czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 310. Opis zajęć.

Course Image Kultura bezpieczeństwa komputerowego 2016

Przedmiot Informatyczny 1 (dla studentów studiów I stopnia). Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 16:15–18:00 i czwartki w godzinach 14:15–16:00 w sali 119. Wieczorki Bezpieczeństwa odbywają się we wtorki w godzinach 18:15–20:00 w sali 119. Opis zajęć.

Wprowadzenie do programowania wykorzustujące miły i sympatyczny język Python

Zestaw informacji i porad dla studentów 1 roku informatyki oraz ISIM.

Course Image Podstawowy warsztat informatyka - edycja 2016

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom pierwszego roku podstawowych narzędzi do współtworzenia, kompilowania, uruchamiania, publikowania oraz dokumentowania swoich oraz cudzych programów. W programie, między innymi, podstawy Linuksa, gita i LaTeX-a.

Course Image Podstawy Grafiki Komputerowej 2016

Wykład z podstaw grafiki komputerowej wprowadza podstawowe metody i niezbędną teoretyczną wiedzę umożliwiając efektywne programowanie grafiki z użyciem kart graficznych. W częsci praktycznej na pracowni uczymy się programować w nowoczesnej wersji OpenGL (wersja 3.3 lub nowsza). 

Course Image Podstawy języków programowania w systemie Coq 2016/17

Przedmiot stanowiący wprowadzenie do formalnych podstaw niezawodnego oprogramowania, przy użyciu systemu Coq. Poruszana tematyka dotyczy wybranych elementów logiki, teorii języków programowania oraz samego systemu Coq, a całość przedmiotu realizowana jest w oparciu o podręcznik Software Foundations.

Course Image Programowanie funkcyjne 2016/17 (DaBi)

Pracownia z przedmiotu Programowanie funkcyjne, 2016/17. Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z programowaniem w gorliwych językach wyższego rzędu, takich jak OCaml i Scheme.

Seminarium, na którym mamy okazję opowiedzieć (i usłyszeć) o różnych językach programowania, które istotnie wychodzą poza standard C++/Java/C#

Course Image Systemy operacyjne 2016 (KBa)

Zajęcia z systemów operacyjnych w grupach zaawansowanych.

Celem zajęć jest opanowanie klasycznych mechanizmów jąder SO udostępnianych programistom przestrzeni użytkownika. Dodatkowo student zdobędzie pewne intuicje co do wewnętrznej organizacji jąder systemów operacyjnych z rodziny BSD (tj. FreeBSD, MacOS X aka macOS, NetBSD, OpenBSD, DragonFly).

Zajęcia z systemów wbudowanych.

Celem zajęć jest opanowanie programowania mikrokontrolerów o niewielkich zasobach sprzętowych na przykładzie mikrokontrolerów z rodziny AVR, z naciskiem na obsługę różnorakich peryferiów.

Course Image Sztuczna inteligencja w grach 2016

Wykład ma na celu przedstawienie metod sztucznej inteligencji wykorzystywanych na potrzeby gier. Omówimy algorytmy służące do grania w gry, proceduralnego generowania ich zawartości oraz wykorzystywane w silnikach gier. .

Wstęp do informatyki 2016/17

Celem tego kursu jest nauczenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności programowania w jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków imperatywnych — języku C. Wykład jest ilustrowany wieloma przykładami, a towarzyszące mu zajęcia w pracowniach uczą (poprzez wiele drobnych zadań i końcowy projekt) praktyki dobrego programowania. W końcowej części wykładu wprowadzane są elementy języka C++.