Help with Search courses

Zajęcia I2.T (teoria informatyki). Zajęcia odbywają się we środy w godzinach 14:15–18:00 w sali 141. Wykład jest prowadzony według książki Chrisa Okasaki Purely Functional Data Structures, CUP 1999.

Seminarium odbywa się we czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 310. Opis zajęć.

Przedmiot Informatyczny 1 (dla studentów studiów I stopnia). Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 16:15–18:00 i czwartki w godzinach 14:15–16:00 w sali 119. Wieczorki Bezpieczeństwa odbywają się we wtorki w godzinach 18:15–20:00 w sali 119. Opis zajęć.

Wprowadzenie do programowania wykorzustujące miły i sympatyczny język Python

Zestaw informacji i porad dla studentów 1 roku informatyki oraz ISIM.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom pierwszego roku podstawowych narzędzi do współtworzenia, kompilowania, uruchamiania, publikowania oraz dokumentowania swoich oraz cudzych programów. W programie, między innymi, podstawy Linuksa, gita i LaTeX-a.

Wykład z podstaw grafiki komputerowej wprowadza podstawowe metody i niezbędną teoretyczną wiedzę umożliwiając efektywne programowanie grafiki z użyciem kart graficznych. W częsci praktycznej na pracowni uczymy się programować w nowoczesnej wersji OpenGL (wersja 3.3 lub nowsza). 

Przedmiot stanowiący wprowadzenie do formalnych podstaw niezawodnego oprogramowania, przy użyciu systemu Coq. Poruszana tematyka dotyczy wybranych elementów logiki, teorii języków programowania oraz samego systemu Coq, a całość przedmiotu realizowana jest w oparciu o podręcznik Software Foundations.

Pracownia z przedmiotu Programowanie funkcyjne, 2016/17. Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z programowaniem w gorliwych językach wyższego rzędu, takich jak OCaml i Scheme.

Seminarium, na którym mamy okazję opowiedzieć (i usłyszeć) o różnych językach programowania, które istotnie wychodzą poza standard C++/Java/C#

Zajęcia z systemów operacyjnych w grupach zaawansowanych.

Celem zajęć jest opanowanie klasycznych mechanizmów jąder SO udostępnianych programistom przestrzeni użytkownika. Dodatkowo student zdobędzie pewne intuicje co do wewnętrznej organizacji jąder systemów operacyjnych z rodziny BSD (tj. FreeBSD, MacOS X aka macOS, NetBSD, OpenBSD, DragonFly).

Zajęcia z systemów wbudowanych.

Celem zajęć jest opanowanie programowania mikrokontrolerów o niewielkich zasobach sprzętowych na przykładzie mikrokontrolerów z rodziny AVR, z naciskiem na obsługę różnorakich peryferiów.

Wykład ma na celu przedstawienie metod sztucznej inteligencji wykorzystywanych na potrzeby gier. Omówimy algorytmy służące do grania w gry, proceduralnego generowania ich zawartości oraz wykorzystywane w silnikach gier. .

Celem tego kursu jest nauczenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności programowania w jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków imperatywnych — języku C. Wykład jest ilustrowany wieloma przykładami, a towarzyszące mu zajęcia w pracowniach uczą (poprzez wiele drobnych zadań i końcowy projekt) praktyki dobrego programowania. W końcowej części wykładu wprowadzane są elementy języka C++.