Course Image Algorytmy funkcjonalne i trwałe struktury danych 2016

Zajęcia I2.T (teoria informatyki). Zajęcia odbywają się we środy w godzinach 14:15–18:00 w sali 141. Wykład jest prowadzony według książki Chrisa Okasaki Purely Functional Data Structures, CUP 1999.

Course Image Content Delivery Networks i ewolucja Internetu (seminarium)

Seminarium odbywa się we czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 310. Opis zajęć.

Course Image Kultura bezpieczeństwa komputerowego 2016

Przedmiot Informatyczny 1 (dla studentów studiów I stopnia). Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 16:15–18:00 i czwartki w godzinach 14:15–16:00 w sali 119. Wieczorki Bezpieczeństwa odbywają się we wtorki w godzinach 18:15–20:00 w sali 119. Opis zajęć.

Wprowadzenie do programowania wykorzustujące miły i sympatyczny język Python

Zestaw informacji i porad dla studentów 1 roku informatyki oraz ISIM.

Course Image Podstawowy warsztat informatyka - edycja 2016

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom pierwszego roku podstawowych narzędzi do współtworzenia, kompilowania, uruchamiania, publikowania oraz dokumentowania swoich oraz cudzych programów. W programie, między innymi, podstawy Linuksa, gita i LaTeX-a.

Course Image Podstawy Grafiki Komputerowej 2016

Wykład z podstaw grafiki komputerowej wprowadza podstawowe metody i niezbędną teoretyczną wiedzę umożliwiając efektywne programowanie grafiki z użyciem kart graficznych. W częsci praktycznej na pracowni uczymy się programować w nowoczesnej wersji OpenGL (wersja 3.3 lub nowsza). 

Course Image Podstawy języków programowania w systemie Coq 2016/17

Przedmiot stanowiący wprowadzenie do formalnych podstaw niezawodnego oprogramowania, przy użyciu systemu Coq. Poruszana tematyka dotyczy wybranych elementów logiki, teorii języków programowania oraz samego systemu Coq, a całość przedmiotu realizowana jest w oparciu o podręcznik Software Foundations.

Course Image Programowanie funkcyjne 2016/17 (DaBi)

Pracownia z przedmiotu Programowanie funkcyjne, 2016/17. Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z programowaniem w gorliwych językach wyższego rzędu, takich jak OCaml i Scheme.

Seminarium, na którym mamy okazję opowiedzieć (i usłyszeć) o różnych językach programowania, które istotnie wychodzą poza standard C++/Java/C#

Course Image Systemy operacyjne 2016 (KBa)

Zajęcia z systemów operacyjnych w grupach zaawansowanych.

Celem zajęć jest opanowanie klasycznych mechanizmów jąder SO udostępnianych programistom przestrzeni użytkownika. Dodatkowo student zdobędzie pewne intuicje co do wewnętrznej organizacji jąder systemów operacyjnych z rodziny BSD (tj. FreeBSD, MacOS X aka macOS, NetBSD, OpenBSD, DragonFly).

Zajęcia z systemów wbudowanych.

Celem zajęć jest opanowanie programowania mikrokontrolerów o niewielkich zasobach sprzętowych na przykładzie mikrokontrolerów z rodziny AVR, z naciskiem na obsługę różnorakich peryferiów.

Course Image Sztuczna inteligencja w grach 2016

Wykład ma na celu przedstawienie metod sztucznej inteligencji wykorzystywanych na potrzeby gier. Omówimy algorytmy służące do grania w gry, proceduralnego generowania ich zawartości oraz wykorzystywane w silnikach gier. .

Wstęp do informatyki 2016/17

Celem tego kursu jest nauczenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności programowania w jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków imperatywnych — języku C. Wykład jest ilustrowany wieloma przykładami, a towarzyszące mu zajęcia w pracowniach uczą (poprzez wiele drobnych zadań i końcowy projekt) praktyki dobrego programowania. W końcowej części wykładu wprowadzane są elementy języka C++.