Course Image Kurs administrowania systemem Linux 2019

Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników praktycznych umiejętności zarządzania systemem Linux na komputerze osobistym lub serwerze. Opis przedmiotu.

Course Image Kurs języka Prolog 2019 (Q1)

Krótki, półsemestralny (26 lutego – 9 kwietnia 2019) kurs programowania w języku Prolog. Zakres materiału jest zbliżony do pierwszej części wykładu z Metod Programowania sprzed Wielkiej Zmiany w 2018 roku. Studenci, którzy zaliczyli stare MP nie powinni go zatem wybierać.

Course Image Logika cyfrowa 2019

Wykład jest wprowadzeniem do projektowania układów cyfrowych. Celem wykładu jest nauczenie zasad rządzących funkcjonowaniem elektroniki cyfrowej oraz typowych rozwiązań stosowanych przy projektowaniu układów. Wiedza zdobyta na wykładzie pomoże w zrozumieniu zasady działania mikroprocesorów i mikrokontrolerów oraz zasad rządzących programowalnymi układami logicznymi FPGA.

Course Image Pewne algorytmy symboliczne 2018/19

Celem wykładu jest przystępne przedstawienie pewnych algorytmów symbolicznych stosowanych w takich systemach algebry komputerowej jak Maple czy Mathematica. Swoją uwagę skupimy głównie na metodach związanych z tzw. sumowaniem symbolicznym i symbolicznym dowodzeniem tożsamości. Przekazana wiedza może być szczególnie przydatna osobom interesującym się m.in. algorytmiką, matematyką dyskretną czy kombinatoryką. Wszystko zacznie się od krótkiego kursu Maple'a, który będzie podstawowym narzędziem tego wykładu.

Szczegóły: patrz dokładniejszy opis przedmiotu.