Help with Search courses

Advanced Distributed Algorithms

Wykład jest intensywnym wprowadzeniem do budowy i zasad działania komputerów z punktu widzenia programisty. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni rozumieć jaki wpływ ma architektura komputera na wydajność aplikacji, które przyjdzie im implementować w praktyce zawodowej.

Celem wykładu jest omówienie zasad konstrukcji relacyjnych baz danych oraz opanowanie przez słuchaczy umiejętności profesjonalnej obsługi systemu baz danych od strony użytkownika.

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został zaprojektowany przez Bjarne'a Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.

You can enter a room once, yet leave it twice. — Peter Landin

Celem kursu jest rozwinięcie u uczestników praktycznych umiejętności zarządzania systemem Linux na komputerze osobistym lub serwerze. Opis przedmiotu.

Krótki, półsemestralny (27 lutego – 10 kwietnia 2019) kurs programowania w języku Prolog. Zakres materiału jest zbliżony do pierwszej części wykładu z Metod Programowania sprzed Wielkiej Zmiany w 2018 roku. Studenci, którzy zaliczyli stare MP nie powinni go zatem wybierać.

Kurs modelowania 3d w programie SketchUp i wizualizacji za pomocą pluginu brighter3d. Z elementami pisania pluginów w języku ruby.

Wykład jest wprowadzeniem do projektowania układów cyfrowych. Celem wykładu jest nauczenie zasad rządzących funkcjonowaniem elektroniki cyfrowej oraz typowych rozwiązań stosowanych przy projektowaniu układów. Wiedza zdobyta na wykładzie pomoże w zrozumieniu zasady działania mikroprocesorów i mikrokontrolerów oraz zasad rządzących programowalnymi układami logicznymi FPGA.

Celem wykładu jest przystępne przedstawienie pewnych algorytmów symbolicznych stosowanych w takich systemach algebry komputerowej jak Maple czy Mathematica. Swoją uwagę skupimy głównie na metodach związanych z tzw. sumowaniem symbolicznym i symbolicznym dowodzeniem tożsamości. Przekazana wiedza może być szczególnie przydatna osobom interesującym się m.in. algorytmiką, matematyką dyskretną czy kombinatoryką. Wszystko zacznie się od krótkiego kursu Maple'a, który będzie podstawowym narzędziem tego wykładu.

Szczegóły: patrz dokładniejszy opis przedmiotu.

Seminarium: Sieci Neuronowe i Statystyka 2019

Ten kurs służy tylko do zgłaszania rozwiązań zadań programistycznych w grupach TWI. Wykładowca publikuje stronę przedmiotu poza Systemem komunikacji na odległość ze studentami IIUWr.

Na wykładzie omawiane będą zagadnienia dotyczące organizacji jąder systemów operacyjnych z rodziny BSD (FreeBSD, NetBSD, DragonFlyBSD). Pojawią się referencje do jądra GNU/Linux, systemu czasu rzeczywistego FreeRTOS, mikrojąder z rodziny L4 i rozproszonych systemów operacyjnych (Plan9).

Kurs (K1) o tworzeniu programów prowadzących rozmowę (w trybie tekstowym, przynajmniej na początku).