Help with Search courses

Wykład jest intensywnym wprowadzeniem do budowy i zasad działania komputerów z punktu widzenia programisty. Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni rozumieć jaki wpływ ma architektura komputera na wydajność aplikacji, które przyjdzie im implementować w praktyce zawodowej.

In this course will look at different techniques to acquire 3D models from images. During the course labs you will implement a 3D reconstruction pipeline, from 2D images to a 3D geometric model.

C++ to obiektowo zorientowany język programowania. Został on zaprojektowany przez Bjarne'a Stroustrupa z myślą o programowaniu systemowym oraz do zaawansowanych obliczeń inżynierskich. Świadome używanie C++ do rozwiązywania problemów algorytmicznych daje dużo satysfakcji doświadczonym programistom, zwłaszcza dlatego, że generowany przez kompilator kod jest bardzo efektywny. Celem kursu jest zapoznanie studentów z bogatą składnią języka C++, różnorodnymi technikami stosowanymi w programowaniu w C++ oraz z obszernymi fragmentami biblioteki STL.

Kurs modelowania 3d w programie SketchUp i wizualizacji za pomocą pluginu brighter3d.

Z elementami pisania pluginów w języku ruby.

Naszym celem jest przygotowanie studentów do używania języków programowania jako formalnych narzędzi komunikacji między ludźmi, w szczególności jako technik które mogą i powinny być stosowane do zapanowania nad złożonością intelektualną dużych systemów. W tym celu zajmiemy się zarówno konkretnymi narzędziami których projektanci języków programowania dostarczają programistom, jak i ogólnymi zasadami konstrukcji języków programowania.

Kurs-wydmuszka żeby usunąć z Internetu grafik seminarium.