Help with Search courses

Zajęcia I2.T (teoria informatyki). Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 14:15–18:00 w sali 141. Wykład jest prowadzony według książki Chrisa Okasaki Purely Functional Data Structures, CUP 1999.

Materiały pomocnicze do wykładu analizy numerycznej.

Computational photography is a relatively new field at the convergence of photography, computer vision, image processing, and computer graphics. Its goal is to overcome the limitations of traditional photography by using computational techniques to enhance the way we capture, manipulate, and interact with visual media. This course covers fundamentals and applications of hardware and software techniques, with emphasis on software methods. We will study many interesting, recent image-based algorithms and implement them to the degree that is possible.

more information:  franchomelendez.com/index.php/teaching/computational-photography/

Przedmiot Informatyczny 1 (dla studentów studiów I stopnia). Wykłady odbywają się w poniedziałki w godzinach 16:15–18:00 i środy w godzinach 14:15–16:00 w sali 119. Wieczorki Bezpieczeństwa odbywają się w poniedziałki w godzinach 18:15–20:00 w sali 119. Opis zajęć.

Półsemestralny kurs  obejmuje naukę podstaw programowania równoległego kart graficznych w oparciu o bibliotekę CUDA firmy NVIDIA.  Współczesne karty graficzne zawierają coraz większą moc obliczeniową w postaci wielu równoległych jednostek obliczeniowych i są wykorzystywane nie tylko do generowania grafiki. Biblioteka CUDA umożliwia programowanie kart graficznych przy pomocy rozszerzeń języka C. Głównym celem kursu jest nabycie umiejętności programowania równoległego w technologii CUDA zagadnień nie tylko związanych z grafiką komputerową. W tym celu konieczne jest poznanie architektury współczesnych kart graficznych i ograniczeń które wpływają na wybór algorytmu i sposób implementacji na karcie graficznej.

Zestaw informacji i porad dla studentów rozpoczynających studia na kierunkach  Informatyka oraz ISIM.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom pierwszego roku podstawowych narzędzi do współtworzenia, kompilowania, uruchamiania, publikowania oraz dokumentowania swoich oraz cudzych programów. W programie, między innymi, podstawy Linuksa, gita i LaTeX-a.

Wykład z podstaw grafiki komputerowej wprowadza podstawowe metody i niezbędną teoretyczną wiedzę umożliwiając efektywne programowanie grafiki z użyciem kart graficznych. W części praktycznej na pracowni uczymy się programować w nowoczesnej wersji OpenGL (wersja 3.3 lub nowsza). 

This course provides students with a deep, working understanding of the essential concepts of programming languages. It offers both an analytic view of the semantics of programming constructs and a hands-on approach to the executable semantics.

Wykład jest wprowadzeniem do projektowania układów cyfrowych przy użyciu języka opisu sprzętu Verilog oraz ich implementacji na układach FPGA. W ramach zajęć student nauczy się również metod testowania sprzętu oraz zapozna się z podstawami formalnej weryfikacji układów cyfrowych.

Projekt mający na celu utworzenie bota konwersującego będącego wizytówką Instytutu Informatyki

Zajęcia odbywają się w piątki w sali 140 w godzinach 8:15–12:00. Opis zajęć.

This seminar is a continuation of the course "Software foundations in Coq," and its main objective is to provide a forum for presenting and discussing a wide range of topics related to program certification in the Coq proof assistant.

Celem seminarium jest pogłębienie znajomości tematyki związanej z:

  • maszynami do obliczeń równoległych,
  • pamięciami komputerowymi,
  • mikroarchitekturą procesorów,
  • algorytmami arytmetyki komputerowej.

Seminarium na którym będą omawiane różne tematy związane z wykorzystywaniem (dużych) zbiorów tekstów.

Kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą zrozumieć w detalach co robi komputer pod kontrolą systemu operacyjnego. Będziemy szczegółowo omawiać najpopularniejsze abstrakcje dostarczane przez SO. Poznamy również niektóre detale implementacji systemów uniksowych z rodziny BSD. Wykład będzie prowadzony na podstawie książki Tanenbauma wzbogacanej doświadczeniami prowadzącego w implementacji SO.

Podstawy budowy i testowania systemów wbudowanych opartych o platformę Arduino.

Wykład ma na celu przedstawienie metod sztucznej inteligencji wykorzystywanych na potrzeby gier. Omówimy algorytmy służące do grania w gry, proceduralnego generowania ich zawartości oraz wykorzystywane w silnikach gier. .

Celem tego kursu jest nauczenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności programowania w jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków imperatywnych — języku C. Wykład jest ilustrowany wieloma przykładami, a towarzyszące mu zajęcia w pracowniach uczą (poprzez wiele drobnych zadań i końcowy projekt) praktyki dobrego programowania. W końcowej części wykładu wprowadzane są elementy języka C++.

Wprowadzenie do programowania wykorzystujące miły i sympatyczny język Python