Help with Search courses

Seminarium jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów, którzy biorą lub zamierzają brać udział w zawodach informatycznych dotyczących bezpieczeństwa komputerowego, takich jak Capture the Flag. Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 12:15–14:00 w sali 119.

» Opis przedmiotu

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych metod i algorytmów rozwiązywania typowych zadań obliczeniowych. Omawiane zagadnienia mają wielorakie zastosowania m.in. w obliczeniach naukowych czy grafice komputerowej.

Materiały pomocnicze do wykładu analizy numerycznej (M).

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16:15–18:00 w sali 310.

» Opis przedmiotu

Półsemestralny kurs  obejmuje naukę podstaw programowania równoległego kart graficznych w oparciu o bibliotekę CUDA firmy NVIDIA.  Współczesne karty graficzne zawierają coraz większą moc obliczeniową w postaci wielu równoległych jednostek obliczeniowych i są wykorzystywane nie tylko do generowania grafiki. Biblioteka CUDA umożliwia programowanie kart graficznych przy pomocy rozszerzeń języka C. Głównym celem kursu jest nabycie umiejętności programowania równoległego w technologii CUDA zagadnień nie tylko związanych z grafiką komputerową. W tym celu konieczne jest poznanie architektury współczesnych kart graficznych i ograniczeń które wpływają na wybór algorytmu i sposób implementacji na karcie graficznej.

Zajęcia odbywają się we środy w godzinach 16:15–18:00 w pracowni 109.

» Opis przedmiotu

Zestaw informacji i porad dla studentów rozpoczynających studia na kierunkach  Informatyka oraz ISIM.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom pierwszego roku podstawowych narzędzi do współtworzenia, kompilowania, uruchamiania, publikowania oraz dokumentowania swoich oraz cudzych programów. W programie, między innymi, podstawy Linuksa, gita i LaTeX-a.

Wykład z podstaw grafiki komputerowej wprowadza podstawowe metody i niezbędną teoretyczną wiedzę umożliwiając efektywne programowanie grafiki z użyciem kart graficznych. W części praktycznej na pracowni uczymy się programować w nowoczesnej wersji OpenGL (wersja 3.3 lub nowsza).

Przedmiot stanowi wprowadzenie do formalnych technik opisu semantyki języków programowania oraz do formalnych metod wnioskowania o programach komputerowych.

This seminar is devoted to algebraic effects, a novel technique of representing computational effects in programming languages. The students have an opportunity to read a collection of recent research papers on algebraic effects, try to identify future research directions in this area, and discuss the design and implementation of a prototypical programming language supporting algebraic effects that has recently been developed in our institute.

Dummy course to share the ranking list in SKOS

Kurs jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą zrozumieć w detalach co robi komputer pod kontrolą systemu operacyjnego. Będziemy szczegółowo omawiać najpopularniejsze abstrakcje dostarczane przez SO.

Wykład jest wprowadzeniem do programowania systemów wbudowanych. W ramach wykładu student zapozna się z architekturą popularnych mikrokontrolerów, nauczy się wykorzystywać ich peryferia do sterowania różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi, a także pozna popularne magistrale używane w systemach wbudowanych.

Podstawy teorii kategorii

Celem tego kursu jest nauczenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności programowania w jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków imperatywnych — języku C. Wykład jest ilustrowany wieloma przykładami, a towarzyszące mu zajęcia w pracowniach uczą (poprzez wiele drobnych zadań i końcowy projekt) praktyki dobrego programowania. W końcowej części wykładu wprowadzane są niektóre elementy języka C++.