Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych metod i algorytmów rozwiązywania typowych zadań obliczeniowych. Omawiane zagadnienia mają wielorakie zastosowania m.in. w obliczeniach naukowych czy grafice komputerowej.

Materiały pomocnicze do wykładu analizy numerycznej (M).

Półsemestralny kurs obejmuje naukę podstaw programowania równoległego kart graficznych w oparciu o bibliotekę CUDA firmy NVIDIA.

Współczesne karty graficzne zawierają coraz większą moc obliczeniową w postaci wielu równoległych jednostek obliczeniowych i są wykorzystywane nie tylko do generowania grafiki. Biblioteka CUDA umożliwia programowanie kart graficznych przy pomocy rozszerzeń języka C. W ten sposób możemy wykonywać obliczenia często szybciej niż na CPU. Wymaga to jednak niskopoziomowego programowania w oparciu o bardziej skomplikowany model pamięci.

Głównym celem kursu jest nabycie umiejętności programowania równoległego w technologii CUDA zagadnień nie tylko związanych z grafiką komputerową. W tym celu konieczne jest poznanie architektury współczesnych kart graficznych i ograniczeń które wpływają na wybór algorytmu i sposób implementacji na karcie graficznej.

Najważniejsze informacje dla nowych studentów.

Wykład z podstaw grafiki komputerowej wprowadza podstawowe metody i niezbędną teoretyczną wiedzę umożliwiając efektywne programowanie grafiki z użyciem kart graficznych. W części praktycznej na pracowni uczymy się programować w nowoczesnej wersji OpenGL (wersja 3.3 lub nowsza).

Wykład jest wprowadzeniem do projektowania układów cyfrowych przy użyciu języka opisu sprzętu Verilog oraz ich implementacji na układach FPGA. W ramach zajęć student nauczy się również metod testowania sprzętu oraz zapozna się z podstawami formalnej weryfikacji układów cyfrowych.

Computer architecture is the science and art of selecting and interconnecting hardware components to create a computer that meets functional, performance and cost goals. We will learn advanced concepts of the different parts of modern computing system that are subject of the recent research in Industry and Academia. We will cover memory technologies, memory scheduling, caches, branch prediction, speculative execution, parallel computing systems, heterogeneous computing, interconnection networks, etc.

Seminarium przeglądowe ze sztucznej inteligencji

Na zajęciach będziemy kontynuować rozwój uniksopodobnego systemu operacyjnego Mimiker. Postępy prac będą dokumentowane i publicznie udostępniane z pomocą rzutnika w holu koło sali 119.

Uwaga! Projekt jest skierowany głównie do studentów poszukujących pomysłów na temat pracy dyplomowej. Przyszli dyplomanci powinni uczestniczyć w projekcie przynajmniej jeden semestr przed przystąpieniem do pisania pracy!

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi aspektami systemu uniksowego z punktu widzenia administratora i programisty. Na przykładzie wywołań systemowych i narzędzi systemu Linux zostaną przedstawione najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie systemów operacyjnych.

Wykład jest wprowadzeniem do programowania systemów wbudowanych. W ramach wykładu student zapozna się z architekturą popularnych mikrokontrolerów, nauczy się wykorzystywać ich peryferia do sterowania różnorodnymi urządzeniami zewnętrznymi, a także pozna popularne magistrale używane w systemach wbudowanych.

Celem tego kursu jest nauczenie i rozwinięcie podstawowych umiejętności programowania w jednym z najbardziej rozpowszechnionych języków imperatywnych — języku C. Wykład jest ilustrowany wieloma przykładami, a towarzyszące mu zajęcia w pracowniach uczą (poprzez wiele drobnych zadań i końcowy projekt) praktyki dobrego programowania. W końcowej części wykładu wprowadzane są niektóre elementy języka C++.

Kurs uczący programowania, na przykładzie języka Python